Welkom bij dierenartspraktijk Daan Quadvlieg

foto Dierenartspraktijk Daan Quadvlieg

Hartelijk welkom!

Op 1 oktober 2018 opende dierenartspraktijk Daan Quadvlieg de deuren.

Een moderne, goed uitgeruste praktijk in een sfeervol gebouw. Wie bekend is in Merkelbeek zal het praktijkgebouw kennen als het ‘oude groene kruis ‘. We hebben het gebouw grondig opgeknapt zodat het voorziet in alle noden van een dierenartspraktijk van deze tijd. Hierbij werd gekozen voor materialen die niet alleen hygiënisch en duurzaam zijn, maar ook sfeervol . Zo creëren we een aangename omgeving voor mens en dier.

In de praktijk hebben we een scala aan de modernste apparatuur ter beschikking om huisdieren te onderzoeken. We zijn er erg trots op dat we deze apparatuur hebben en de bijbehorende diagnostische en therapeutische dienstverlening kunnen aanbieden. Desondanks blijft een goed vraaggesprek (anamnese) met u als klant en een grondig lichamelijk onderzoek van uw huisdier heilig voor dierenarts Daan en zijn dit altijd de eerste stappen bij een consult. In veel gevallen is dit voldoende om te achterhalen wat er aan de hand is en over te gaan tot behandeling. Wanneer dit niet toereikend is, zal Dierenarts Daan aanvullende onderzoeken voorstellen, volgens een voor deze casus opgesteld schema. Zo weet u dat dierenarts Daan alles doet voor uw dier, maar zonder dat u onnodig geld hoeft uit te geven.

Elk dier is anders en elk probleem ook. Dat beseffen wij maar al te goed en daarom stelt dierenarts Daan voor elke patiënt een individueel behandelplan op, zodat het optimaal aansluit op de situatie van uw dier.

Ons adres: 

Wilmenweg 10 
6447 AX Merkelbeek
Tel. 06-30105935  
E-mail: praktijk@dierenartsdaan.nl 
Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008, die via deze website geprint kunnen worden (klik hier voor de algemene voorwaarden).

Links:

Dierenartspraktijk Daan Quadvlieg is ook te vinden op:

www.dierenarts-info.nl