Openingstijden

Om wachttijden te vermijden werk ik uitsluitend op afspraak. 

Consult dierenarts                     

Maandag-Vrijdag

09.00 – 18.00 uur consult op afspraak

Zaterdag

09.00 – 11.00 uur consult op afspraak

Afhalen producten: op afspraak

Het adres: 
Wilmenweg 10 
6447 AX Merkelbeek
Tel. 06-30105935 (ook bereikbaar via Whatsapp indien niet-dringend)  
E-mail: praktijk@dierenartsdaan.nl 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008, die via deze website geprint kunnen worden (klik hier voor de algemene voorwaarden).